Verkkosivuston käyttöehdot

Tämän Verkkosivuston omistaa ja sitä ylläpitää General Mills (sisältäen sen osakkuusyhtiöt), ja sen tarkoitus on tarjota sinulle henkilökohtaiseen käyttöösi viihdettä, informaatiota ja tietoa. Näissä Käyttöehdoissa käsite ”Verkkosivusto” sisältää myös sivumme ja sovelluksemme kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkkoyhteisöpalveluissa, kuten Facebookissa tai Twitterissä, sekä sovelluksemme mobiililaitteissa. Kun käytät tätä Verkkosivustoa, käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja. Kun käytät Verkkosivustoa, sinun katsotaan sivuja käyttämällä hyväksyvän nämä ehdot ja suostuvan siihen, että ne sitovat sinua. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä Verkkosivustoa tai mitään tämän Verkkosivuston tarjoamia palveluja.


Meillä on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista ehdot usein varmistaaksesi, että olet tietoinen näiden ehtojen mahdollisista päivityksistä tai muutoksista.


Immateriaali- ja tekijänoikeuksia koskevat periaatteet


Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, kaikki tällä Verkkosivustolla esiintyvät nimet, logot, palvelumerkit ja tavaramerkit, mukaan lukien Verkkosivuston tavaramerkit, palvelumerkit, kaupalliset identiteetit, kirjoitusmerkit, kauppanimet, grafiikat, mallit, tekijänoikeudet, mallisuoja ja muu sisältö tai elementit sekä kaikki muu immateriaaliomaisuus (”Sisältö”) ovat General Millsin omistamaa, suojattua immateriaaliomaisuuutta, jota saa käyttää ainoastaan General Millsin myöntämällä luvalla tai lisenssillä. Sisältö sisältää Verkkosivuston, jolla on tekijänoikeudellinen suoja yhteisjulkaisuna tai kokoomateoksena. Tämän Verkkosivuston sisällön käyttö tai väärinkäyttö muilla kuin tässä Sopimuksessa tai Sisällössä itsessään nimenomaisesti mainituilla tavoilla on ehdottomasti kielletty. Voit tulostaa yhden kappaleen Sisällöstä henkilökohtaiseen käyttöösi. Et saa kuitenkaan muilla tavoin kopioida, jakaa, muunnella, välittää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai muilla tavoin esittää Sisältöä ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme. Pidätämme kaikki muut oikeudet, eikä mikään Verkkosivuston maininta tai viittaus anna sinulle minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta mihinkään General Millsin, sen osakkuusyhtiöiden tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tavaramerkkiin.


Rajoittamatta edellä mainittua Verkkosivustosi käyttöoikeus rajoittuu henkilökohtaiseen, muuhun kuin kaupalliseen käyttöön, ellei muita käyttöoikeuksia ole sinulle nimenomaisesti myönnetty. Et saa kopioida, jakaa, muunnella, välittää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai muilla tavoin esittää sisältöä julkisesti tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman kirjallista lupaamme.


General Mills ei ole vastuussa sellaisten muiden verkkosivustojen sisällöstä, joita saatat löytää tai joilla saatat käydä käyttäessäsi General Millsin tuotteita tai palveluja. Muilla verkkosivustoilla tai muiden verkkosivustojen kautta saatava materiaali saattaa olla suojattu Yhdysvaltain ja/tai muiden maiden immateriaalioikeus- ja tekijänoikeuslaeilla soveltuvin osin. Tällaisen materiaalin käyttöön sovelletaan kyseisten verkkosivustojen käyttöehtoja, ei tätä Sopimusta.


General Millsillä on oikeus oman harkintansa mukaan ja ilman etukäteisilmoitusta rajoittaa kenen tahansa käyttäjän pääsyä verkkosivustolle ja kenen tahansa käyttäjän taholta tapahtuvaa verkkosivuston käyttöä sekä keskeyttää, estää ja/tai lopettaa kenen tahansa käyttäjän pääsy verkkosivustolle tai kenen tahansa käyttäjän taholta tapahtuva verkkosivuston käyttö. Tähän sisältyy rajoituksetta oikeus irtisanoa sellaisten käyttäjien tilit, jotka General Millsin mielestä saattavat rikkoa tai toistuvasti rikkoa General Millsin ja/tai muiden tahojen immateriaali- tai tekijänoikeuksia.Käyttäjän lähettämä sisältö


Tällä verkkosivustolla käyttäjien saattaa olla mahdollista julkaista tekstiä, kuvia, ääntä, videokuvaa, linkkejä muille sivustoille tai muuta sisältöä (yhteisesti ”Käyttäjän lähettämä sisältö”). Näin ollen saatat nähdä Käyttäjien lähettämää sisältöä, jonka ovat lähettäneet tälle Sivustolle General Millsiin kuulumattomat henkilöt. General Mills ei tue näitä henkilöitä eikä liity millään tavalla mihinkään Käyttäjän lähettämään sisältöön, jota julkaistaan tällä Verkkosivustolla tai johon pääsee käsiksi tämän Verkkosivuston kautta. Tunnustat ja hyväksyt, että kaikki Käyttäjän lähettämän sisällön käyttö ja tukeutuminen sellaiseen tapahtuu omalla riskilläsi.


General Millsillä ei ole minkäänlaista vastuuta mistään, mikä liittyy näiden henkilöiden lähettämään Käyttäjän lähettämään sisältöön tai kanssakäymiseen näiden henkilöiden kanssa. General Mills ei omista Käyttäjän lähettämää sisältöä. Lähettämällä Käyttäjän lähettämää sisältöä Sivustolle ilmaiset kuitenkin ymmärtäväsi ja hyväksyväsi, että annat General Millsille tekijänpalkkioista vapautetun, peruuttamattoman, pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja täysin alilisensoitavan luvan käyttää, jäljentää, julkaista, jakaa, esittää ja näyttää mitä tahansa tällaista Käyttäjän lähettämää sisältöä, tehdä tällaisesta sisällöstä johdettuja luovia teoksia ja muilla tavoin hyödyntää tällaista sisältöä kokonaan tai osittain missä muodossa tahansa myös mainos- ja markkinointitarkoituksiin.


Ymmärrät ja hyväksyt, että vastaat itse täysin julkaisemastasi sisällöstä. Et saa julkaista sellaista Käyttäjän lähettämää sisältöä, joka rikkoo jotakin lakia tai voi olla muilla tavoin paheksuttavaa tai sopimatonta. Erityisesti et saa lähettää, lisätä, välittää, julkaista tai tarjota Verkkosivustolla tai sen kautta sellaista sisältöä, joka.


rikkoo kolmannen osapuolen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- tai muita immateriaali- ja tekijänoikeuksia on virheellistä, harhaanjohtavaa, herjaavaa, loukkaavaa, hävytöntä, väkivaltaista, vihamielistä tai seksuaalisisältöistä rikkoo kolmannen osapuolen oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen halventaa muita ihmisiä sukupuolen, rodun, luokan, etnisen taustan, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman tai muun luokituksen perusteella sisältää solvauksia tai muunlaista kielenkäyttöä tai materiaalia, jonka tarkoituksena on uhkailla, ahdistella tai yllyttää väkivaltaan tai lainvastaisiin tekoihin antaa väärän käsityksen henkilöllisyydestäsi tai kytköksistäsi tai sisältää mainontaa tai vetoomuksen rikkoo jotakin sovellettavaa paikallista, osavaltion, valtion tai kansainvälistä lakia on muulla tavalla paheksuttavaa tai sopimatonta General Millsin vilpittömin mielin muodostaman käsityksen mukaan. Ymmärrät ja hyväksyt, että saat julkaista ainoastaan omistamaasi Käyttäjän lähettämää sisältöä tai sellaista sisältöä, jonka julkaisemiseen sinulla on muulla tavalla syntynyt oikeus. Lisäksi sinun on hankittava kaikki tarvittavat luvat sellaisilta henkilöitä, jotka ovat tunnistettavissa Käyttäjän lähettämästä sisällöstäsi (mukaan lukien valokuva- tai videosisällössä näkyvät henkilöt) tai joihin tällaisessa sisällössä viitataan, sekä alaikäisten ollessa kyseessä myös heidän vanhempiensa tai holhoojansa lupa soveltuvin osin.


Ymmärrät ja hyväksyt, että General Mills voi valvoa, tarkistaa, poistaa, hylätä tai muokata milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta ja oman harkintansa mukaan sellaista Käyttäjän lähettämää sisältöä, joka on tämän Sopimuksen vastaista tai muulla tavalla paheksuttavaa mistä tahansa syystä, mutta sillä ei ole velvollisuutta mihinkään edellä mainittuun.


Ilmoitus immateriaali- ja tekijänoikeuksia koskevista loukkauksista ja ilmoitusviranomainen General Mills kunnioittaa muiden tahojen teollis- ja tekijänoikeuksia ja pyytää käyttäjiään tekemään samoin. Jos uskot vilpittömin mielin, että työtäsi on jäljennetty Verkkosivustolla tavalla, jota pidetään tekijänoikeuksien loukkauksena, voit ilmoittaa asiasta General Millsin nimetylle Tekijänoikeusvastaavalle kertomalla seuraavat tiedot:


sen henkilön sähköinen tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan tai muun immateriaalioikeuteen liittyvän oikeuden omistajan puolesta kuvaus tekijänoikeuden alaisesta teoksesta tai muusta immateriaalioikeudesta, johon liittyviä oikeuksia on mielestäsi loukattu kuvaus siitä, missä väittämäsi loukkauksen kohteena oleva materiaali sijaitsee Verkkosivustolla, sekä riittävästi yksityiskohtia, jotta löydämme sen osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi kirjoittamasi lausunto, jonka mukaan uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole antanut valtuutusta kiistanalaiseen käyttöön kirjoittamasi lausunto, jonka annat väärästä valasta aiheutuvien seuraamusten uhalla ja jossa vakuutat, että antamasi kuvaus on tarkka ja että olet immateriaali- ja tekijänoikeuksien omistaja tai valtuutettu toimimaan teollis- ja tekijänoikeuksien omistajan puolesta. General Millsin nimetty Tekijänoikeusvastaava, jolle ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksista tehdään, on tavoittavissa seuraavasti:


Postitse osoitteessa Copyright Agent c/o General Mills, Inc. Number One General Mills Blvd Minneapolis, MN 55426 U.S.A.


Puhelimitse numerossa (800) 248 7310 Faksilla numerossa (763) 764 2268Muut rajoitukset


Et saa ottaa käyttöön tai käyttää etkä yrittää ottaa käyttöön tai käyttää Palveluja suorittaaksesi mitään sellaista toimenpidettä, joka voisi vahingoittaa meitä tai jotakuta kolmatta osapuolta, häiritä Verkkosivuston tai General Millsin muiden tuotteiden ja palvelujen käyttöä tai käyttää Palveluja tavalla, joka rikkoo lakia. Alla oleviin rajoittumatta kiellettyä on esimerkiksi.


kerätä web-aineistoa tai kerätä muilla tavoin muihin ihmisiin liittyvää tietoa, mukaan lukien sähköpostiosoitteita, ilman heidän suostumustaan suorittaa mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka kuormittavat Verkkosivuston palvelimia kohtuuttomasti käyttää mitään laitetta, ohjelmaa tai rutiinia pyrkimyksenä häiritä tai yrittää häiritä Verkkosivuston asianmukaista toimintaa tai mitään Verkkosivustolla suoritettavaa toimintoa käyttää tai yrittää käyttää mitään automatisoitua prosessia (mukaan lukien ja näihin rajoittumatta lukit ja robotit) Verkkosivuston avaamiseksi tai käyttämiseksi osallistua mihinkään muunlaiseen toimintaan, joka uhkaa järjestelmäämme tai verkkoturvallisuuttamme tai altistaa meidät tai jonkun käyttäjistämme vastuulle tai mahdolliselle haitalle. Näiden Ehtojen rikkominen voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saatamme tutkia näihin Ehtoihin kohdistuvia rikkomuksia ja tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ehtoja rikkovien käyttäjien syytteeseenpanoa varten.Vastuuvapauslauseke


Rajoittamatta edellä mainittua kaikki verkkosivustolla oleva sisältö tarjotaan sinulle ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAAN ILMAISTUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI TEHTÄVÄÄN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITUN YLEISSÄÄNNÖN SOVELTAMISTA EMME TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVILLA VERKKOSIVUSTOILLA TAI PALVELIMILLA EI OLE VIRUKSIA. Emme takaa, että näiden materiaalien sisältämät toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että puutteet korjataan, että Verkkosivusto on käytettävissä milloin tahansa tai missä tahansa tai että tällä Verkkosivustolla tai sen käytön mahdollistavalla palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia elementtejä. Emme anna takuita tai esitä mitään väitteitä tämän Verkkosivuston materiaalien käytöstä tai tämän Verkkosivuston materiaalien käytön seurauksista materiaalien oikeellisuuden, tarkkuuden, luotettavuuden tai muiden ominaisuuksien osalta.


Käytät Verkkosivustoa omalla riskilläsi. General Mills ei ole vastuussa mistään vahingoista mukaan lukien suorat, epäsuorat, satunnaiset, seuraamukselliset tai vahingonkorvaukseen velvoittavat vahingot, jotka johtuvat siitä, että olet avannut Verkkosivuston tai käyttänyt Verkkosivustoa, riippumatta siitä, miten vahinko on syntynyt, ja riippumatta siitä, onko kyseessä sopimusvastuu, vahingonkorvausvastuu tai jokin muu vastuu. Jos olet millään tavalla tyytymätön tähän Verkkosivustoon, ainoa käytössäsi oleva korjauskeino on lakata avaamasta ja käyttämästä tätä Verkkosivustoa ja sen palveluja. Koska epäsuorien takuiden vastuuvapauslauseke tai tietyntyyppisten vahinkojen poissulkeminen tai rajoittaminen ei ole joillakin lainkäyttöalueilla sallittua, General Millsin vastuuta rajoitetaan näillä lainkäyttöalueilla lain sallimissa rajoissa. Jos jokin osa näistä vastuun rajoituksista havaitaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, General Millsin yhteenlaskettu korvausvastuu voi olla enintään sata Yhdysvaltain dollaria (US$100).)Linkit


Tämä Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä, joiden avulla voit poistua Verkkosivustolta muille, hallintavaltamme ulkopuolella oleville sivustoille. Emme tue mitään tällaisia linkitettyjä sivustoja. Emme ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston tai linkitetyn sivuston sisältämän linkin sisällöstä tai välittämisestä emmekä sen takaamisesta, että linkitetyillä sivustoilla ei ole virheitä tai viruksia. Emme ole vastuussa myöskään tällaisten sivustojen ehdoista tai yksityisyyssuojakäytännöistä. Kehotamme lukemaan huolellisesti jokaisen sellaisen sivuston käytännöt, joilla käyt. Lähetetyt ideat.


Huolimatta siitä, mitä muuta näissä Ehdoissa mainitaan, kaikki kommentit, ehdotukset, ideat, muistiinpanot, piirrokset, ajatukset, reseptit tai muu informaatio, joka on lähetetty meille tämän Verkkosivuston kautta tai vastauksena tällä Verkkosivustolla esitettyihin vetoomuksiin (”Lähetetyt ideat”) ovat omaisuuttamme ja pysyvät omaisuutenamme. Ymmärrät ja hyväksyt, että meillä on sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja, jotka ovat ehkä kehittäneet tai saattavat kehittää tulevaisuudessa ideoita tai muita tuotoksia, jotka ovat samankaltaisia kuin Lähetetyt ideat, ja että suostumme harkitsemaan Lähetettyjä ideoita vain näillä ehdoilla. Mitään Lähetettyä ideaa ei missään tapauksessa lähetetä luottamuksellisesti, eikä meille muodostu Lähetettyä ideaa harkitsemalla minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa velvollisuutta. Omistamme rajoituksetta ja yksinoikeudella kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat ja tämän jälkeen voimaan tulevat oikeudet kaikenlaisiin ja kaikentyyppisiin Lähetettyihin ideoihin koko maailmankaikkeudessa, ja meillä on oikeus käyttää Lähetettyjä ideoita rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun käyttötarkoitukseen ilman, että Lähetettyjen ideoiden antajalle maksetaan korvausta.


Yhteystiedot Voit ottaa meihin yhteyttä esittääksesi mitä tahansa kommentteja.